Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013)

Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014

Om zo helder mogelijk mee om te gaan met onze voorwaarden, maken wij gebruik van door de branche opgestelde algemene voorwaarden.

Bekijk hier de voorwaarden als PDF